Dienstverlening

Prijzen-vergelijkers.nl
De wetgever streeft naar eerlijke en transparante financiële markten. Onderdeel hiervan is dat een bemiddelaar de consument inzicht geeft in de diensten welke hij verleent, hoe hij beloond wordt en de hoogte van de beloning voor de verleende diensten.

In dit document vind je informatie over de diensten welke Prijzen-vergelijkers.nl verleent, de wijze van beloning en de hoogte van de beloning.

Welke diensten biedt Prijzen-vergelijkers.nl aan:
Prijzen-vergelijkers.nl is een onafhankelijke intermediair met een vergelijkingssite. Op Prijzen-vergelijkers.nl kan je gratis verzekeringen, hypotheken, leningen en andere financiële producten met elkaar vergelijken. Je maakt zelf, op basis van de door jou ingevoerde gegevens en de daarbij horende resultaten, een keuze voor een aanbieder en product.

Adviesvrij
Prijzen-vergelijkers.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de berekeningen en vergelijkingen zijn gebaseerd op de gegevens welke door jou worden ingegeven.

Omdat wij geen persoonlijk advies geven, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn. Dit is in je eigen belang.